top of page

Prototyp aplikacji webowej

Desktop research & UX analysis, user flows, web wireframes, prototype, user scenario & tests 

O zadaniu

Użytkownicy portalu to fani ekstremalnych wyzwań. Według pomysłodawców użytkownicy mogą brać udział w ekstremalnych wyzwaniach, ale również zakładać się, kto i w jakim stylu wygra jakieś wyzwanie. Zarówno jedna, jak i druga aktywność umożliwia użytkownikom wygrywanie pieniędzy. 

Moim zadaniem było opracowanie strony webowej, która działała zgodnie z zamierzeniem klientów, oraz mając na uwadze specyfikę użytkowników, którzy stale pozostają w ruchu, potrzebując mocnych wrażeń. Musiałam zastanowić się, w jaki sposób stworzyć funkcjonalne, angażujące doświadczenia, zapewniające użytkownikom niezapomniane przeżycia skłaniające ich do powrotu i rozwijania swojego profilu.

 

Proces

Analizując dostarczone informacje o użytkownikach, dowiedziałam się, że najważniejszymi aspektami będzie możliwość szybkiego podejmowanie akcji, zaangażowanie i zaostrzanie apetytu na więcej adrenaliny. Dokonałam researchu w kontekście zawartości stron podobnego charakteru. Porównałam kilka aplikacji i witryn w celu ustalenia uniwersalnych praktyk, które mogły posłużyć mi za inspirację w tworzeniu projektu oraz braków na rynku, które — odpowiednio wypełnione — stanowić mogą wyróżnik naszego projektu. Następnie ustaliłam najczęściej pojawiające się nazewnictwo, zrozumiałe dla tego konkretnego typu użytkowników, by nadać nazwy zakładom.

Następnie stworzyłam flow użytkowników obu typów paneli — tych, którzy chcą wziąć udział w wyzwaniu i tych, którzy chcą się zakładać. Dzięki niemu wiedziałam, jak strona powinna działać w najprostszy, najbardziej zrozumiały dla użytkownika sposób i miałam pewność, że nie pominęłam żadnego z etapów.

Mając rozplanowane aktywności, zaczęłam projektować szablony oraz midfidelity wireframes, zawierające wszystkie kluczowe elementy i ich rozmieszczenie, wraz z docelowym nazewnictwem. Na ich przykładzie stworzyłam interaktywny prototyp, dzięki któremu zaplanowałam interakcje elementów interfejsu.

Prototyp testowałam na użytkownikach za pomocą scenariusza stworzonego na użytek tego zadania. Pozwoliło mi to na naniesienie poprawek i upewnianie się, że aplikacja spełni swoją funkcję.

web app prototype bof.gif
bottom of page