top of page

Transport miejski — aplikacja mobilna

 
 
 
 

Research and UX analysis, Wireflows, Prototyping, UI

Aplikacja mobilna do śledzenia autobusów.

O projekcie

Firma zajmująca się transportem publicznym jednego z miast w Polsce, potrzebowała pomocy w stworzeniu projektu systemu do śledzenia autobusów. Firma zdecydowała się na taki projekt z powodu otrzymywania wielu komentarzy użytkowników o możliwościach usprawnień dla podróżujących. Pytani, odpowiadali, jak przydatnym są dla nich wyświetlacze, pokazujące informacje o danym połączeniu czy połączeniach, instalowane na wielu przystankach autobusowych. Czego im brakuje, to możliwości zobaczenia tych samych informacji dostosowanych pod ich smartfony, tak aby zaplanować swoją podróż czy wyjście z domu o odpowiednim czasie.

Firma zebrała feedback, zrobiła wstępny research, aby ocenić, czego potrzebują użytkownicy. Są to informacje o czasie przyjazdu i odjazdu autobusu oraz aktualnych informacji o stanie połączenia, w tym informacja o korkach, wypadkach, spowolnieniach, opóźnieniach. Użytkownicy potrzebują informacji o alternatywnych połączeniach, jeśli zaistniała jakaś sytuacja na drodze, spowalniająca ich podróż. Podróżujący chcą wiedzieć o pracach drogowych oraz mieć planer, by zaplanować swoją podróż.

Cel

  • Aplikacja pokazuje w jasny, klarowny sposób najbardziej istotne dla podróżujących informacje. 

  • Najważniejsze informacje zawarte w wymaganiach zaprojektowane są zgodnie z najlepszymi praktykami na rynku, bazując na rozwiązaniach innych aplikacji dostarczającej tożsame funkcje, swoją wartość podnosząc poprzez innowacyjne i unikalne podejście, które dla użytkownika jest funkcjonalne, użyteczne i atrakcyjne

Proces

Streszczenie

Aby rozpocząć proces projektowania, zebrałam dostarczone przez firmę informacje i przeanalizowałem je w celu zrozumienia potrzeb użytkowników i oczekiwań interesariuszy. Aby określić kluczowe cechy i oczekiwane wyniki, dokonałam researchu desktopowego, przeglądając obecne na rynku rozwiązania. Pozwoliło mi to na ustalenie specyfiki produktu oraz praktyk wykorzystywanych przez konkurencję. W celu określenia, ku jakim potrzebom adresować rozwiązania i na co zwrócić szczególną uwagę, skupiłam się na całej grupie docelowej, rezygnując z tworzenia person/y użytkowników. Dzięki tym krokom i benchmarkingowi (porównaniu konkurencji) mogłam zidentyfikować dobre praktyki na rynku i zrozumieć, jakie potrzeby należy zaspokoić i czego oczekują użytkownicy.

Następnie zgłębiłam pomysły na rozwiązania, do których doszłam podczas fazy porównywania konkurencji. Stworzyłam user flows i prototypy aplikacji. Przetestowałam je z trzema osobami, które stanowiły potencjalnych użytkowników. Pozwoliło mi to na iteracyjne podejście i skupienie na obszarach do poprawy i ewentualnego przeprojektowania.

Kolejnym logicznym krokiem była część wizualna i wybierając odpowiednią oraz przyjazną użytkownikowi paletę kolorów, oraz elementy interfejsu, stworzyłam projekt interfejsu użytkownika.

Pełen opis

* Projekt stworzony w języku angielskim

 
Frame 69.png
Emphasize.png
Explore.png
Design.png
bottom of page